CO2-kalkulator

Beregn din klimapåvirkning

Beregn din klimapåvirkning

Sammen med et eksternt ekspertpanel har vi laget detaljerte livssyklusanalyser (LCA) og CO2-beregninger på vårt r-sortiment. Med klimakalkulatoren på hvert produkt kan du raskt se hvor mye du reduserer ditt klimaavtrykk med når du velger vårt r-sortiment.

Først ut var klutene r-MicronQuick og r-MicroTuff Swift sammen med moppene Swep Duo og Single r-MicroTech.

Først ut var klutene r-MicronQuick og r-MicroTuff Swift sammen med moppene Swep Duo og Single r-MicroTech.

På de produktene kan du enkelt regne ut hvor mye CO2 du sparer miljøet for, på grunn av at vi har brukt resirkulert materiale, for eksempel brukt emballasje eller rester fra produksjon. Resultatet gir stor reduksjon i CO2-utslipp. Dette hjelper oss å redusere drivhusgassene og oppnå våre klimamål. Derfor er vi i Vileda Professional stolte av å ligge i forkant. Vi tar hånd om andres avfall og bruker det i produksjonen av nye mopper og kluter. Avfall som ellers skulle brennes eller sendes til et deponi.

Sist ut er serien Swep Pro – mopper i en helt ny klasse.

Sist ut er serien Swep Pro – mopper i en helt ny klasse.

Når det gjelder nye det Swep Pro-systemet så har vi tatt ett skritt lengre. Swep Pro er gransket og synkronisert ned til minste detalj. Her har vi lagt inn så mange flere fordeler; Dypere og bedre rengjøring: Høyteknologiske fiber som kan rengjøre en større flate med bedre resultat, og det med lavere friksjon og økt fleksibilitet, på grunn av at moppene nå har flere ulike bredder. Alt dette gjør at du får rengjort mer med samme innsats og tidsforbruk. Selvfølgelig har vi ikke gått på akkord med kvaliteten. Tester beviser at moppene tåler 1000 vaskesykluser. Når alle disse fordelene legges sammen, så gir dette en mye lavere totalkostnad og mindre bruk av naturressurser, arbeidskraft og tid. 

På de nye Swep Pro-moppene kan du ikke bare se hvilken miljøbesparelse det resirkulerte materialet gir, men også besparelsen når de er i bruk; vask, behov for færre mopper og mindre tidsforbruk. Klikk på produktet du ønsker å sammenlikne, og se forskjellen når du velger Swep Pro.

r-prosessen

r-process