Rengjøringsløsninger for detaljhandelen fra Vileda Professional

Ta hygienen og kundenes tillit til et nytt nivå

Utstillingsvinduer og andre offentlige områder blir lagt merke til av kundene. Det er derfor man pleier å si at detaljene er avgjørende innen handelen, spesielt når det gjelder rengjøring. Hvis kundene ser et sjuskete område er det fare for at de kanskje tror at resten av butikken holder samme standard. Innredningen i butikken skal alltid være ren og uten flekker. Kvaliteten på renholdet påvirker hvor attraktiv butikken er:

  • 96 % av kundene oppgir at butikkens standard er svært eller litt viktig. 

  • 52 % av kundene har unnlatt å gå inn i en butikk på grunn av at den ikke så tiltalende ut fra utsiden.

  • Mer enn 80 % av kundene kom ikke tilbake etter første besøk – 32 % av dem oppgav «skittent» som hovedårsaken 

Helse- miljø- og sikkerhetsregler krever dessuten at alle gulv og øvrige flater i butikker, supermarkeder og kjøpesenter er rene for å unngå blant annet skliulykker ved søl av drikke.

Med våre rengjøringsløsninger for handelen kan du forbedre renholdsresultatet i butikkene dine. De er utviklet med flere områder i tankene:

  • butikker
  • kjøpesenter
  • parkeringshus
  • offentlige områder innen handelen

Få økt produktivitet

Renholdspersonalet må jobbe raskt og diskret for å unngå å forstyrre øvrig personale og kunder i åpningstiden. Derfor må utstyret også være lett å bruke og tåle rask håndtering. 

Vileda Professionals løsninger for handelen gir sikrere rengjøring med lavere risiko for kunder, personal og varer samtidig som kostnadene reduseres takket være en raskere prosess, økt personaleffektivitet og redusert bruk av rengjøringsmidler. 

Finn ut hvordan våre produkter kan dekke dine behov. Kontakt oss for råd og veiledning.

Sikrere rengjøring innen handelen lønner seg på mer enn en måte

Friskere personale

Med våre brukervennlige løsninger og ergonomiske produkter sørger du ikke bare for at personalet får de beste verktøyene for å kunne utføre arbeidet effektivt. Du reduserer også sykefraværet. 

  • Undersøkelser fra EU viser at mer enn 12 % av renholdspersonalet har et gjennomsnittlig sykefravær på 25 dager.
  • En stor del av fraværet skyldes astma og eksem på grunn av rengjøringsmidler og utilstrekkelig ventilasjon.
  • 40 % av fraværet skyldes muskelrelaterte problemer, noe som kan forhindres med mer ergonomiske løsninger innen rengjøring for handelen.

Fjern bakterier

Vi tilbyr mopper og kluter av mikrofiber som fjerner opptil 99,9 % av bakteriene. De fjerner også betydelig mer smuss og støv fra overflater sammenlignet med tradisjonell rengjøring. 

Med mikrofiberløsninger unngår man også klebrige rester av rengjøringsmidler på vanskelig tilgjengelige områder der mikroorganismer trives, for eksempel bak hyller og under skap.

Forhindre skliulykker

Tørre gulv er spesielt viktig: Snuble- og skliulykker står fremdeles for 60 % av de alvorlige skadene som skjer i butikker – ingen andre risikoområder forårsaker like mange ulykker. Materialene i rengjøringsproduktene våre kombinert med anbefalt bruk av produktene gir deg et nesten helt tørt gulv.

Spørsmål? Kontakt oss

Kontakt oss