Rengjøringsløsninger for helse- og omsorgstjenesten fra Vileda Professional

Håndtere utfordringene innen hygiene

På institusjoner som sykehus og sykehjem er hygienen avgjørende, spesielt i perioder med stor infeksjonsrisiko. Et høyt hygienisk nivå fører til bedre helse og trivsel, og kan ofte være forskjellen mellom liv og død. Et rent miljø og maksimal smittekontroll er derfor avgjørende. 

Vileda Professional gir deg det som trengs for å få et høyere hygienisk nivå og minimere infeksjonsrisikoen til en lav totalkostnad. Våre fleksible og effektive rengjøringskonsepter for helse- og omsorgsinstitusjoner kan brukes på mange forskjellige spesialområder. De kan dessuten tilpasses dine spesifikke ønsker og behov. 

Få et høyt hygienisk nivå med Vileda Professional. Kontakt oss og få et skreddersydd tilbud.

Dokumenterte effektive løsninger mot bakterier og infeksjoner

Vår kunnskap om renhold innen helse- og omsorgstjenesten er din fordel

Vileda Professional har mer enn 50 års erfaring og kjenner godt til rengjøringsbehovene innenfor helse- og omsorgstjenesten. Gjennom årenes løp har vi utviklet, produsert og utstyrt helse- og omsorgsinstitusjoner med ledende rengjøringsløsninger. Vi er eksperter på hygienisk rengjøring. 

  • Forskning og utvikling: Vi kan reagere raskere på krav i markedet og dine behov.
  • Vi bruker patentert teknologi: Vi bruker den nyeste teknologien i utviklingen av produktene våre, ikke bare for å leve opp til, men også overgå, bransjestandarden.
  • Vi tilbyr produkter av høyeste kvalitet: For å gi kundene våre langsiktig verdi har produktene våre lengre levetid enn gjennomsnittet på markedet og tilbyr dermed også enestående lønnsomhet.

Dra fordel av våre systematiserte metoder 

Når det gjelder hygienisk rengjøring må alle deler av prosessen være like sterke: produkter, kunnskap og bruk. Når du samarbeider med oss, kan du være sikker på at du får en systematisert metode for effektiv rengjøring, siden vi tar hensyn til hele prosessen.

Fjern bakterier effektivt med våre mikrofiberprodukter

"Når pasienter får mulighet til å velge sykehus, er det første kriteriet naturligvis legenes kompetanse og kunnskaper. Men så mange som 97 % av pasientene valgte «rent sykehus og rene pasientrom» som det nest viktigste kriteriet." (Bertelsmann study, 2006).

Derfor tilbyr vi mopper og kluter av mikrofiber som effektivt fjerner bakterier. Uavhengige tester viser at 99,99 % av bakteriene fjernes med produktene våre.

Vileda Professional har dessuten alle relevante sertifikater for mopper og kluter. Vi tilbyr også engangsmateriale for objekter med høye hygienekrav og arealer uten vaskemuligheter.  

Spørsmål? Kontakt oss

Kontakt oss