Rengjøring av restaurant og storkjøkken med Vileda Professional

Matsikkerhet og hygiene: Få en sunn virksomhet

Et høyt hygienisk nivå og god matsikkerhet i restauranter, storkjøkken og cateringlokaler er avgjørende for å opprettholde virksomhetens resultat og gode rykte på lang sikt. Ikke bare for at gjestene skal ha det bra og være fornøyde, men også for å gi bedre forutsetninger for tilberedning av mat og større trivsel for personalet. 

Men det er ikke lett å leve opp til de ekstremt høye kravene i matbransjen. Lover og regler på både nasjonalt og EU-nivå påvirker hele restaurantbransjen. 

Det finnes fem faktorer som gjør at du kan leve opp til kravene og samtidig sikre effektiviteten og kvaliteten i virksomheten:

  • en rasjonell og effektiv hygieneplan
  • moderne rengjøringsmetoder som lever opp til virksomhetenes behov
  • fargekodet utstyr av høy kvalitet
  • omfattende personalopplæring
  • rengjøring med bærekraftige produkter eller engangsmateriale av mikrofiber 

Med dine spesifikke behov som utgangspunkt kan vi lage en skreddersydd rengjørings- og hygieneplan som passer og supplerer din overgripende HACCP-plan (Hazard Analysis and Critical Control Points). Vi gir deg også produktene, metodene og opplæringen du trenger for å lykkes i virksomheten. 

Kontakt oss direkte for råd og veiledning.

HACCP-tilpasset rengjøring av tilberedningsområdene

Rengjøring med størst mulig effektivitet: Hold tempoet oppe

På restauranter og i kantiner må bord, gulv og andre overflater hele tiden holdes rene, så raskt som mulig og uten å gå på kompromiss med kvaliteten eller forstyrre gjestenes opplevelse. Det samme gjelder serveringsteder i matbutikker der det må gå raskt å fjerne søl og ellers holde et høyt hygienisk nivå. Men det er forskjell på å vaske raskt og vaske effektivt. 

For å kunne overholde de høye kravene til matsikkerhet tilbyr vi effektive og sikre produkter og rengjøringsmetoder for restauranter og storkjøkken som gir betydelig raskere resultat. Resultatet er bedre hygiene på kortere tid med mindre innsats. 

Riktige rengjøringsprodukter for restauranter og storkjøkken. Hold uønskede gjester borte

Profesjonelle kjøkken er krevende miljøer med flere potensielle risikofaktorer. Personlig sikkerhet går derfor hånd i hånd med matsikkerhet og hygiene. 

Sikkerhetsgulv krever for eksempel spesielle rengjøringsmetoder for å være rene og sikre. Å innføre systematiske rengjøringsmetoder og forhindre krysskontaminering er derfor avgjørende faktorer innen HACCP og matsikkerhet. Den mest grunnleggende måten å unngå krysskontaminering på er å skille mellom fersk og ferdiglaget mat og bruke fargekodet rengjøringsutstyr beregnet til miljøer hvor man behandler mat. 

Vi tilbyr mopper og kluter av mikrofiber som uten behov for rengjøringsmidler effektivt fjerner opptil 99,9 % av bakteriene i kjøkken og andre områder der man håndterer mat. I tillegg har vi fargekodede kluter som har vist seg å være effektive ved systematiske, hygieniske rengjøringsprosesser. 

Vanlig engangsmateriale som ikke er laget av mikrofiber oppfyller ikke kravene i bransjen. Ved å bytte til mikrofiberprodukter kan du redusere avfall, kostnader og mengden rengjøringsmiddel.

Uansett om det handler om kraftig rengjøring, punkttiltak eller å tørke opp søl har vi en løsning for rask, effektiv og hygienisk rengjøring.

Spørsmål? Kontakt oss

Kontakt oss