Disclaimer

  1. Websiden administreres av Freudenberg Home and Cleaning Solutions AS, og alle rettigheter tilhører Freudenberg Home and Cleaning Solutions AS om ikke annet er oppgitt.
  2. Websiden er ment til å tjene til generell informasjons formål. Og informasjonen kan ikke, under noen omstendigheter, tolkes som en bekreftelse på produkters kvalitet eller legges til grunn for garanti på noe vis, verken uttrykt eller underforstått, eller ilegge noe ansvar på Fredudenberg Home and Cleaning Solutions AS.
  3. Freudenberg Home and Cleaning Solutions AS forbeholder seg retten til når som helst å endre, komplementere eller fjerne informasjon på websiden. Freudenberg Home and Cleaning Solutions AS sier i fra seg ansvaret for å oppdatere websiden.
  4. Freudenberg Home and Cleaning Solutions AS er ikke ansvarlig for verken tilgjengeligheten eller innholdet i noen av lenkede (koblingene) til tredjepartssider.