Vileda Professional – en del av Freudenberg Group

Hjelper kundene og samfunnet

Vileda Professional er en avdeling innenfor Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS), som i sin tur er én av elleve forretningsenheter i det verdibaserte teknologikonsernet Freudenberg Group. 

Grunnpilarene i Freudenberg Group er innovasjon, kundefokus, mangfold, ansvar og lagånd. I mer enn 175 år har kjerneverdiene våre vært pålitelighet og forebygging, ansvarlige atferd samt en streben etter perfeksjon. 

Freudenberg Group er et verdibasert teknologikonsern som hjelper både kundene og samfunnet for øvrig med langsiktige innovasjoner. Det gjør vi ved å

  • samarbeide med kunder og partnere for å finne stadig nye løsninger
  • arbeide ut fra et langsiktig perspektiv
  • skape varierende entreprenørteam og virksomhetsstrukturer
  • være et selskap som opptrer ansvarlig

Freudenberg Group hadde i 2022 mer enn 51 000 ansatte i 60 land over hele verden og en omsetning på over 11,7 milliarder euro.

Bli med på en tur: Livet er fylt med Freudenberg - døgnet rundt

Life is filled with Freudenberg