Infeksjonsforebygging er alles ansvar

Oppretthold hygienestandard med Vileda Professional

Vi må ta til oss budskapet om at smitteforebygging er alles ansvar. Det ligger ikke bare i helsesektorens interesse å ha et rent og desinfisert miljø. Vi må alle bidra, og vi i renholdsbransjen har en avgjørende rolle når det kommer til å holde mennesker beskyttet. 

Infeksjonsforebygging innebærer å se på alle titta på alla tiltak som settes inn for å bryte infeksjonskjeden. Det er viktig med hygieniske prosesser som beskytter hver og en som kommer inn i en bygning, da bakterier ikke kan flytte seg på egenhånd.
Å arbeide hygienisk på alle plan har økt de siste årene. Uansett er det på høy tid å friske opp kunnskapen om hygienestandard, retningslinjer og se over renholdsutstyret for å redusere smitteoverføring til dine lokaler.