Hygiene_Keyvisual_1920x550px.jpg

Infeksjonsforebygging er alles ansvar

Oppretthold hygienestandard med Vileda Professional

Vi må ta til oss budskapet om at smitteforebygging er alles ansvar. Det ligger ikke bare i helsesektorens interesse å ha et rent og desinfisert miljø. Vi må alle bidra, og vi i renholdsbransjen har en avgjørende rolle når det kommer til å holde mennesker beskyttet. 

Infeksjonsforebygging innebærer å se på alle titta på alla tiltak som settes inn for å bryte infeksjonskjeden. Det er viktig med hygieniske prosesser som beskytter hver og en som kommer inn i en bygning, da bakterier ikke kan flytte seg på egenhånd.
Å arbeide hygienisk på alle plan har økt de siste årene. Uansett er det på høy tid å friske opp kunnskapen om hygienestandard, retningslinjer og se over renholdsutstyret for å redusere smitteoverføring til dine lokaler. 

Bakterier og virus kan ikke spre seg av seg selv. De er avhengige av:

iQonnect_Quality-PRO_305x400.jpg

Bakterier og virus kan ikke spre seg av seg selv. De er avhengige av:

  • At mennesker tar på samme flate (indirekte spredning)
  • At mennesker kommer i kontakt med hverandre eller med dyr (direkte spredning)
  • At noen hoster eller nyser (luftbåren spredning)
  • Mat (spredning via næringsmiddler)

Vi inom rengöringsbranschen har en avgörande roll när det kommer till att hålla människor skyddade.

5 tips som kan bryte infeksjonskjeden

iQonnect_Quality-PRO_305x400.jpg

5 tips som kan bryte infeksjonskjeden

  • Kontroller at rutiner og renholdsplaner er oppdaterte og følger myndighetenes retningslinjer.  
  • Identifiser og informer all personal om flater som mange kommer i kontakt med och smitterisiko. Infør hyppigere renholdsintervaller. Forsikre deg om at all personale følger renholdsinstrukser og renholdsplaner. Gi ytterligere instruktsjoner og opplæring ved behov.
  • Kontroller det aktuelle reholdsutstyret før bruk. Er de rene, i god stand og tilpasset oppgavene? Rengjør og desinfiser alt renholdsutstyr etter bruk slik at det er klart til neste gang.
  • Vær nøye med håndhygienen. Gi tydelige instruksjoner om hvordan man vasker eller desinfiserer hendene på riktig måte.
  • Kontroller personlig beskyttelsesutstyr som munnbind, hansker og beskyttelsesbriller. Gi instruksjoner om når og hvordan dette skal brukes.

Ved å innføre disse tiltakene kan smitterisikoen reduseres betraktelig.