EvaBox Small

EvaBox Small

EvaBox Small

Ta vare på skitne mopper og kluder!!

Vaskeposer benyttes til sortering av skitne mopper eller kluter. Vaskeposene kan puttes direkte i vaskemaskinen fylt med de skitne moppene eller klutene.