SpillEx

Superabsorberende! Supersikker! Og alltid lett tilgjengelig!

Vann, mineralvann eller øl i barer, kantiner, serveringssteder, butikker eller bensinstasjoner. SpillEx er suveren til oppsuging av kontaminert væske som blod i operasjonssaler og urin. Benytt SpillEx før du mopper – da er forurensningen der den skal være – i søppelposen, og ikke i den rene moppen. SpillEx er en superabsorberende engangsklut som effektivt tar opp store mengder væske fra harde overflater.

SpillEx består av tre lag:
• Yttersjiktet av hydrofil non-vowen slipper væsken gjennom samtidig som den holder overflaten tørr.
• Mellomsjiktet – kjernen – inneholder meget høy konsentrasjon av superabsorberende polymerpartikler. Når polymerene og væsken blandes, omdannes de til gelé. Geléen binder væsken inne i kjernen og drypper ikke ut.
• Toppsjiktet av PE-folie er en vannbarriere som sikrer hygienisk håndtering av den brukte kluten. Mengden væske som SpillEx absorberer er avhengig av hvilken type væske og området det er sølt på. SpillEx kan f eks absorbere ca 1200 ml rent vann eller 500 ml urin.

Spørsmål? Kontakt oss

Kontakt oss